A Belváros Önkormányzati kitüntetéseinek átadása

Ragnar Volarus

Október 22-én este 18 órakor az Aranytíz Kultúrházban tartották a 2017. évi önkormányzati kitüntetések átadási ünnepségét.

Az est a „Nem lehet elmondani” című dokumentumfilm egy rövid részletével indult, mely Sándorfiné dr. Kelecsényi Erzsébet visszaemlékezését mutatja be a forradalomról, majd részlet következett Sudár Annamária és Huzella Péter Magyar fohász című, 1956 tiszteletére készített műsorából. Az összeállításban Ottlik Géza, Ady Endre, Kányádi Sándor és Zalán Tibor művei illetve műrészletei hangoztak el énekben és prózában.

Ezután Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester köszöntötte az idei díjazottakat, a 2017-es évi Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Díszpolgári Cím és Érdemkereszt; Érdemkereszt; Közszolgálati érdemérem kitüntető címek tulajdonosait.  

A „Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület díszpolgára” kitüntető Cím és Érdemkereszt a kerület önkormányzatának legmagasabb elismerése, mely  annak a személynek adományozgató, aki a Belváros javára kifejtett munkásságával, megbecsülést kiváltó tevékenységével hozzájárult a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához.

Ezt a díjat idén Szacsvay László kapta, aki a Katona József Színház A Halhatatlan Halott- Arany Félmaraton című előadásában játszott, így sajnos személyesen nem tudta átvenni a kitüntetést. 

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, évtizedek óta a kerület lakója. 1971-ben végezte el a Színművészeti Főiskolát és a Nemzeti Színház tagja lett, majd onnan 1982-ben csatlakozott a Katona társulatához, ahol remek szerepekben mutatta meg zseniális színészi adottságait. Gyakori vendég más színházak produkcióiban és a rádióban is. Évekre szóló sikert aratott a Budapest Orfeum című zenés összeállításban előadott kupléival és sanzonjaival, melynek anyaga lemezen is megjelent. Számtalan legendás film és rajzfilmbéli karakternek kölcsönözte hangját és ő maga is kiváló karakterszínész. Ugyanakkor legendás kutyabarát. Fülöp nevű vizslájával együtt róják a kerület utcáit, hol kerékpáron, hol gyalogosan, hiszen kutyája szinte mindenhová elkíséri.

Szacsvay Mariann veszi át a testvérének adományozott kitüntetést

Ezt követően az Érdemkereszt kitüntetés átadása következett, amely annak a személyeknek adományozható, akik a köz érdekében kimagasló tevékenységet végzett a Belvárosban. Adományozására évente egyszer kerül sor, legfeljebb 2 személy részére adható.

2017-ben Érdemkereszt díjban részesül: Kovács Zoltán

Kovács Zoltán több évtizede él a kerületben családjával. Közéleti aktivitása a TERE FERE Kulturális Egyesület vezetőjeként teljesedett ki, melynek az alapítás óta elnöke volt 2014-ig. Ekkor vette át az Egyesület a Belvárosi Nyugdíjasokért vezetését, melynek jelenleg is az elnöke. Az egyesület célkitűzései között elsősorban a belvárosi nyugdíjasok igényes programjainak szervezése, érdeklődési körükbe tartozó témájú előadások és programok létrehozása, kirándulások, intézménylátogatások, a tartalmas időtöltés megvalósítása szerepel. Aktivitása és lelkesedése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a belvárosi nyugdíjasok mára igazi baráti közösséget alkotnak.

Kovács Zoltán és Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester

2017-ben Posztumusz Érdemkereszt díjban részesült: Nagy GyörgyA díjat felesége, Székely Katalin vette át. 

Nagy György televíziós szerkesztő, műsorvezető évtizedekig volt a kerület lakója. Eredetileg híradástechnikai végzettséget szerzett. 1971-ben jelentkezett a Magyar Rádióba hangtechnikusnak, de végül nem a Magyar Rádió alkalmazta, hanem a Magyar Televízióhoz került képtechnikusként. A segédoperatőri tanfolyam elvégzése után rendező-asszisztensként dolgozott. Közben tagja volt a Viktória rockegyüttesnek, ahol orgonált. Videoklipek, komoly- és könnyűzenei koncertek rendezésén is munkálkodott, vetélkedőkhöz írt kérdéseket és filmvágóként is közreműködött. 1983-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett történelem-népművelés szakon. Legtöbben azonban az ABLAK című műsorból ismerjük, melynek szerkesztő-riportere volt.

A Közszolgálati Érdemérmek átadása következett. A Közszolgálati Érdemérem az önkormányzat dolgozóinak és vezetőinek adományozható. Az érdemérem három fokozatú: arany, ezüst és bronz. A Közszolgálati Érdemérem adományozására évente egyszer, legfeljebb 9 személy részére kerül sor.

2017-ben Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Közszolgálati Érdemérem arany fokozatú kitüntetésében részesült:

Ferenczi Kinga: 1977 óta dolgozik az V. kerületben, 1996-tól a Bástya Óvodában töretlen lelkesedéssel és elhivatottsággal tevékenykedett óvodapedagógusként, 2010-től pedig óvodavezetőként is kivívta szakmai sikereit. Megszerezte a mesterpedagógus végzettségét és 2014 évtől Országos Közoktatási Szakértőként is dolgozik.

Nagypál Lászlóné: 1977 júliusában lépett be a Belváros-Lipótváros Egészségügyi szolgálathoz, ahol 40 éve dolgozik. 1993 szeptemberétől kinevezett vezető asszisztens, munkáját lelkiismeretesen, pontosan, emberségesen, széleskörű szakmai tudással végzi. Szeretettel, türelemmel fordul a páciensek felé, akiknek bizalmát kiérdemelte. Főnővéri feladatait is becsületesen látja el, mind vezetői, mind kollégái érdekeit figyelembe véve. Hivatástudattal, kimagasló teljesítménnyel végzett 40 évnyi egészségügyi munkáját elismeréseként méltó a díjra.

Juhász Imre: 1977-óta volt a hivatal azon belül is az Építési és Műszaki Osztály dolgozója. Hosszú időn keresztül tartoztak hozzá az utakkal kapcsolatos ügyek intézése. A hosszú évek alatt munkavégzésével olyan rutinra tett szert, mely szinte pótolhatatlanná tette feladatkörében. Vezetői és kollégái legnagyobb sajnálatára, Imre pénteken kezdte meg jól megérdemelt pihenését nyugdíjasként, ezért őt rendhagyó módon a kitüntetés mellett egy személyes ajándékkal búcsúztatták.  

2017-ben Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Közszolgálati Érdemérem ezüst fokozatú kitüntetésében részesült:

Fürj Andrea: az Önkormányzatnál 24 éve dolgozó Fürj Andrea  különböző területeken eltöltött munkaéveinek köszönhetően ismeretei rendkívül szerteágazóak, alapos szakmai ismeretei, munkahelyi szervezetekkel és kollégákkal való közvetlen kapcsolatai révén nagyban hozzájárul a Főépítész iroda napi feladatainak gördülékeny ellátásához.  

Őze Gabriella: 2006 márciusától dolgozik az V. kerületi Polgármesteri Hivatalban. Pályafutását a Hivatalnál az Okmányirodában kezdte, majd 2012 szeptemberében felkérést kapott a Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály vezetőjétől, hogy a társasházi ügyintézők csapatát erősítse munkájával. Munkatársai, kollégái mindig számíthatnak ismereteire, társasházi ügyekben való naprakész jártasságára.

Dr. Visztra Emőke: a Polgármesteri Hivatalban munkáját 1998-ban az Ipari és Kereskedelmi Osztályon ügyintézőként kezdte, majd rátermettsége okán ma már osztályvezető-helyettesként irányítja a munkát. Szakmai ismerete kiemelkedő, munkáját magas színvonalon, a felettesei és az ügyfelek megelégedésére végzi, a társosztályokkal való együttműködése kiváló. Vezetői munkájára jellemző az empátia, az osztály dolgozóinak munkáját megbecsüli, a kollegák mindenben számíthatnak rá. A nagyfokú ügyfélforgalom ellenére a vezetése alatt álló osztály működése zökkenőmentes.

2017-ben Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Közszolgálati Érdemérem bronz fokozatú kitüntetésben részesült:

Garancsi Éva: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatalában 1993 óta dolgozik. Az eltelt 24 év alatt a Hivatal több szervezeti egységének munkájában részt vett. Erősítette az Igazgatási Osztály csapatát, jelenleg – hosszú évek óta a Jegyzői Titkárságon tevékenykedik. Az önkormányzat által hozott döntések, s azt előkészítő előterjesztések Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltésétől kezdve, a honlap szerkesztésén keresztül, a közbeszerzési referensi feladatok ellátásáig húzódó széles spektrum mentén dolgozik.

Gáspár Szilvia: 2010-től dolgozik Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatalában. Az Irattárban kezdett ismerkedni a Hivatal működésével, majd Csoportvezetővé történő kinevezését követően irányítja az Ügyviteli Csoport munkáját. Nevéhez fűződik az anyakönyvi irattárban múltszázad eleje óta őrzött iratok pormentesítésének megszervezése, anyakönyvi iratok utókornak történő megőrzését célzó mintegy 1000 doboznyi iratról történő lajstrom készítése, melyet mindennapi munkája mellett végzett el.

Merkl Józsefné: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatalában 1999 óta dolgozik. Munkáját először a Pénzügyi Osztályon, majd a Jegyzői Titkárságon végezte, ahol jelenleg is dolgozik. Munkája során a Hivatal több szervezeti egységével, az önkormányzat támogatottjaival, a külsős szakértőkkel, valamint az egyházak képviselőivel is együtt működik. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2001. évben Reitter Ferenc-díjat alapított, melynek évenkénti díjazottjáról a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A díj azon személynek vagy közösségeknek adható, aki munkásságával az elmúlt években jelentősen hozzájárult a kerület építészeti, műemléki és városképi értékeinek megőrzéséhez, illetve új értékek létrehozásához.

2017-ben Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága Reitter Ferenc díjat a Belvárosi Ferences Templom vezetőségének adományozta.

A Pesti Ferences Templom a főváros legvonzóbb tereinek egyikén található a belváros szívében. A templom - külsejét tekintve - napjainkig szinte semmit sem változott, csupán a környezet, amelyből eredetileg jelentősen kimagaslott. Ma a szomszédos épületek tömege és magassága megközelíti, néhol meg is haladja a templomét. Ennek ellenére a templom városkép-alakító szerepe és jelentősége megmaradt, architektúrájának nagyvonalúsága meghatározó a Ferenciek terén. 

A templom és a hozzátartozó ferences rendház nemcsak fővárosunk értékes barokk emléke, hanem az egyik leglátogatottabb lelki központja is. Ezért is gondolták úgy a lelki vezetők, hogy a közösség segítségével a közösség építésére szolgáló úgynevezett „zöldudvart” hoznak létre a kvadrumból. Ennek kialakítása nem kevés anyagi áldozattal járt, melyhez egyébként Belváros-Lipótváros Önkormányzata is hozzájárult.

Az eredmény magáért beszél. Sikerült egy szépen kivitelezett műemléki felújítást megvalósítani, ugyanakkor egy mégis korszerű, 21. századi értékeket képviselő közösségi teret kivitelezni a hívek legnagyobb megelégedésére.

Tokár János atya vette át a Reitter Ferenc díjat

Záróműsorként Csuprik Etelka zongoraművész adta elő Chopin forradalmi etűdjét. 

https://stukko.blogstar.hu/./pages/stukko/contents/blog/44112/pics/lead_800x600.jpg
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?